به اینجا می آیند چین تعرفه ها: تورم داغتر از انتظار درد برای پاول

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 12

داشتن آهسته و نا امید دو ماه آخر همه چشم ها در ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده رشد (که انتظار می رود به سرعت یک بار دیگر در ماه ژوئن) امروز صبح به عنوان بعدی فدرال ریزرو نرخ برش روایت تایید.

این مشکل برای رای دادن-برش-hopers است که تصویر در بهترین حالت مخلوط. تیتر CPI آهسته به 1.6% (سالانه) (دقیقا همانطور که انتظار می رود) - پایین تر از بانک فدرال موظف 2.0% 'ثبات' سطح

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..