سهام رکود به قرمز پس از فاجعه 30Y باند حراج

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 16

پس از فاجعه عظیم دم در 30Y حراج اوراق قرضه خزانه داریبازده منفجر شد و بالاتر, اما به جای reflexively محوری در پیوند زیان سهام کشویی به ما مشکوک خطر-برابری استراتژی مجبور به توازن در عجله بسر می رسانید.

بازده رسید...

Stocks Slump Into Red After Disastrous 30Y Bond Auction - The Reports

اما سهام سقوط...

Stocks Slump Into Red After Disastrous 30Y Bond Auction - The Reports

S

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..