این می تواند یک فصل درآمد? اگر چنین است چگونه باید قرار داده شود?

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 13

نوشته شده توسط Steven Vannelli از طریق دانش رهبران سرمایه,وبلاگ

دیروز BASF بزرگترین شرکت شیمیایی جهان اعلام کرد درآمد خود را می گیرند به خوبی از تحلیلگر تخمین می زند در سه ماهه دوم. درآمد نجومی در آمریکا آغاز می شود imminently

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..