آلبرت ادواردز: ما را به ارز جهانی جنگ را به یک سطح کاملا جدید

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 14

این نادر است برای وال استریت تحلیلگران برای شکستن اکو اتاق فکری تهمت #مقاومت - پس از همه "مرد نارنجی دیوانه توییت خود را ندارد" باقی مانده است تمام خشم در میان کسانی که در حال پرداخت 7 آمار و ارقام خود را (اغلب اشتباه) بینش اقتصادی

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..