الیزابت وارن در مغلوب ساختن پیشی جستن با تعمیرات اساسی مهاجرت

  • by Alex Thompson , Aug 10, 2019
  • 17
Elizabeth Warren takes on Trump with immigration overhaul - The Reports

الیزابت وارن در روز پنج شنبه رونمایی از طرح خود برای اصلاحات در این کشور سیستم مهاجرت در میان یک بحران بیش از بازداشت در مرز جنوبی و مملو بحث در سراسر کشور و در درون حزب دموکرات در راه رو به جلو.

در میان چیزهای دیگر, پیشنهاد خواستار اجازه می دهد بیشتر مهاجران به این کشور از نظر قانونی لغو پناهندگان کلاه از 30,000 تحت مغلوب ساختن پیشی جستن دولت به 125,000 و سپس 175,000

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..