موساد رهبری بازرسان به ایران ساخته شده "مواد رادیو اکتیو" در سایت جنجالی

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 12

با توجه به شکستن Axios و اسرائیل کانال 13 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) را کشف شواهد محکم از مواد رادیو اکتیو در ایران سایت های هسته ای. این سایت در Turquzaba ایران که قبلا موضوع سرپا نگه داشتن-لادن نتانیاهو قبل از ارائه به سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 2018 "استفاده شد به فروشگاه های هسته ای مواد و تجهیزات" مدعی اسرائیل

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..