یک چیز خنده دار اتفاق افتاد در راه به تغذیه قطع...

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 14

که به عنوان جی پی مورگان روزانه اقتصادی توجیهی و تنها به اصلاح جو لاپتون روزانه روکش ما را که "چیز خنده دار" بود اما کاملا چند.

بیایید شروع با S

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..