'اردک لنگ شکست': مغلوب ساختن پیشی جستن assails پل رایان پس از جزئیات کتاب نقد

  • by Christian Vasquez , Aug 10, 2019
  • 5
'Lame duck failure': Trump assails Paul Ryan after book details criticism - The Reports

رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن در اواخر روز پنجشنبه لعنتی سابق مجلس پل رایان به عنوان یک "اردک لنگ شکست" که از اکثریت به دلیل "رهبری ضعیف و زمان بد."

مغلوب ساختن پیشی جستن سه جیر سخنرانی دراز وشدیداللحن برابر سابق بالاترین-رتبه بندی اعضای حزب خود در کنگره آمد پس از انتشار کتاب گزیده جزئیات رایان منفی انداز از مغلوب ساختن پیشی جستن در طول مبارزات انتخاباتی 2016 و دو سال اول ریاست جمهوری خود.

"پل رایان شکست خورده V. P. نامزد

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..