مایلی سایرس بزرگتر Ariana Grande فن از شما تا به حال خواهد بود

آریانا گراند را رواج پوشش ساقه کاهش یافته و در اوایل این هفته و طرفداران در ترس از این خواننده با استعداد و انعطاف پذیری است. پوشش موضوعاتی مانند تور و غم و اندوه عشق و غم و حرفه ای خود را همراه با مصاحبه واقعا حیطه زد از احساسات است. بسیاری از طرفداران نیز متعجب اما خوشحال است که برای دیدن یک نقل قول از مایلی سایرس گنجانده شد در مصاحبه. اما کوروش بوده است آشکارا حمایت از گراند برای بسیاری از سال در حال حاضر. در واقع عشق او را از گراند می شود خطرناکی به stanning.

Miley Cyrus Is A Bigger Ariana Grande Fan Than You Will Ever Be - The Reports مایلی سایرس

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..