شیدا Fenoli از " بله گفتن به این لباس فقط میزبانی حماسی عروسی برای 52 زوج در پارک مرکزی

آن را " من!" 52 بار بیش از.

در جولای 10, 52, ارتباط جنسی, عازم, نیویورک, پارک مرکزی به ازدواج در چه TLC است و لقب "بزرگترین رویداد عروسی از سال است." و سفت Fenoli از بله گفتن به لباس بود و در دست به officiate فوق العاده به اندازه مراسم است.

عروس آمد و از تمام 50 ایالت

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..