جذابیت جنوبی': Landon Clements نشان می دهد پشتیبانی از اشلی Jacobs میان بحث بازگشت به نشان می دهد

جذابیت جنوبی فقط لگد به دنده بالا در فصل 6. چرا ؟ اشلی Jacobs را نشان می دهد. در بازگشت که شوکه و نگران بسیاری از castmates جاکوبز آمد برای نشان دادن این روز و آن زیبا نیست. اساسا همه چیز هر فن از جذابیت جنوبی ممکن است انتظار می رود به پایین رفت. که است که می گویند Jacobs واقعا عذر خواهی برای هر چیزی و به جای آن ساخته شده جدید اتهامات.

در حال حاضر Jacobs ادعا پاتریشیا Altschul توطئه برای بی اعتبار کردن کاترین دنیس و استفاده Jacobs به عنوان یک پیاده. آن را بیش از خوب است. اما Jacobs به نظر می رسد که اچ تی دو در گوشه ای به تعجب بسیاری از. Landon Clements صحبت کرده است تا در دفاع از او.

چگونه بازیگران احساس می کنید در مورد Jacobs' بازگشت ؟

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..