موری روتبارد: 'پیشگام Praxeological تجزیه و تحلیل'

  • by Joseph T. Salerno , Aug 10, 2019
  • 7

در دهه گذشته یا بیشتر شده است وجود دارد هماهنگ تلاش های برخی از اقتصاددانان ارتباط بیشتر و یا کمتر از نزدیک با مدرسه اتریش به انکار روتبارد نقش محوری در احیای مدرن اتریش, اقتصاد و به تطهیر وضعیت خود را به عنوان یک پیشرو طرفدار Misesian پارادایم. در پاسخ من ارائه آنچه که به اعتقاد من قانع کننده متنی است که مدارک و شواهد میزز خود را به عنوان به خوبی به عنوان برخی از نزدیک ترین پیروان در نظر گرفته روتبارد به عنوان میزز مهمترین فکری وارث (اینجا و اینجا). در حال حاضر از روتبارد archives می آید یک گنج است که تأیید میکند این شواهد من اقامه در پست های قبلی. این است که در قالب میزز جذاب و مختصر و مفید نوشته در روتبارد کپی از نسخه سوم از عمل انساناست که می خواند:

به Murray N. روتبارد پیشگام از praxeological تجزیه و تحلیل با تمام آرزوهای خوب. آوریل 2nd, 1967.

"پیشگام praxeological تحلیل"داده میزز شناخته شده محدودیت در تعیین تعارف به همکار اقتصاددانان این است ستایش بالا در واقع و به خوبی متناسب با میزز اظهارات در مورد روتبارد کار در نامه خود دفاع praxeology به positivist لوئیس Rougier که من ذکر شده در پست قبلی:

اثبات کیک در خوردن آن است. من فقط می توانید با مراجعه به این نمایشگاه سیستماتیک از کل دکترین praxeology در کتاب من عمل انسان و امروزه در کتاب درخشان از یک مرد جوان, Murray N. روتبارد, مرد اقتصاد و امور خارجه. . . .اما لطفا اول از همه به عنوان خوانده شده کتاب روتبارد. آن است که بسیار جالب نیز از این معرفت شناختی نقطه نظر.

Murray Rothbard: ‘Pioneer of Praxeological Analysis’ - The Reports

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..